• " Değerlerimizi önemsiyoruz..Önem Taşıyoruz... "

Teçhizat Temini

Teçhizat Temini

Tehlikeli Mal / Madde taşıyan araçlarda bulunması gereken Sertifikalı ve ADR zorunluluklarına uygun Teçhizatları, genel ve kişisel koruyucu Ekipmanlar ile Yangın Söndürme cihazlarını temin ediyoruz.

Tehlikeli Madde ile iştigal eden firmaların koruyucu ekipmanları kullanmaları; firma çalışanlarının can güvenliğini sağladığı gibi bu ekipmanların işyerinde bulundurulması da iş veren için yasal zorunluluktur. Bu bağlamda Koruyucu Ekipmanların tam manası ile işlevini yerine getirmesi gerekir. Yaşanabilecek olası Tehlikeleri önlemesi için Koruyucu Ekipman ve Yangın Söndürme Cihazlarının TSE onaylı olması ve sahte üretim olmaması gerekir, bu manada sizi doğru alış-veriş’ e ve uygun şekli ile temin etme yönüne sevk ediyoruz.

Resim Galeri