• " Değerlerimizi önemsiyoruz..Önem Taşıyoruz... "

Mevzuat Takibi

Mevzuat Takibi

Tehlikeli Mal / Madde Taşımacılığına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatta yapılan değişiklik ve güncellemeleri takip ediyor, her iki yılda bir güncellenen ADR ve periyodlarla güncellenen ulusal mevzuatın işletmeyi ilgilendiren başlıklarına dair rehberlik ve bilgilendirme yapıyoruz.

Kanunlar, Yönetmelikler, Yönergeler, Genelgeler, Uluslararası Sözleşmeler, Tebliğler ve İdari Para Cezaları ile ilgili olarak gerek yeni Yasa’ları, gerekse de Yeni yasal düzenlemeleri, Mevzuatla ilgili Güncelleme, Ekleme, Kaldırma (iptal) ve Değiştirme hallerini takip ediyoruz.

Resim Galeri