• " Değerlerimizi önemsiyoruz..Önem Taşıyoruz... "

ADR Farkındalık Eğitimleri

ADR Farkındalık Eğitimleri

Tehlikeli Madde Farkındalık Tehlikeli madde üreten, depolayan, taşıyan ve/veya elleçleyen firmanızın ADR Sözleşmesi gereği yerine getirmek zorunda olduğu yasal sorumluluklar konusunda bilgi sahibi misiniz?

ADR Genel Farkındalık Eğitimi Nedir?

Zorunlu ADR Farkındalık Eğitimi Kimlere Yönelik?

ADR Sözleşmesi’nin Paketleme, Etiketleme ve İşaretlemeye İlişkin Zorunluluklar bölümü 1.1.2012 tarihinden; araçlara ilişkin hükümleriyse 1.1.2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başladı. Diğer tüm hükümler 01.01.2014 tarihinde uygulamaya girdi. 24.04.2019 tarihinde yayımlanan TMKT Hakkındaki Yönetmeliğe göre Madde 5- (9) hükmüne göre işletmelerin tehlikeli maddelerle iştigal eden personeline, ADR bölüm 1.3 kapsamında eğitim vermek zorundadır

ADR Sözleşmesi ve Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler ile ilgili yükümlü taraflar:

 • Gönderen
 • Paketleyen
 • Yükleyen
 • Dolduran
 • Taşımacı
 • Sürücü ve Araçta Bulunan Diğer Görevliler
 • Alıcı
 • Boşaltan
 • Tank-Konteyner/Taşınabilir Tank İşletmecisi 

Zorunlu ADR Farkındalık Eğitimi Amacı

ADR Sözleşmesi'nin tüm hükümleri 01.01.2014 tarihinde uygulamaya girdi.

ADR Sözleşmesi’ne uygunluk süreçlerinizi planlamaya ve denetlemeye nereden başlamalısınız? 

 • Ürettiğiniz ürünlerin ADR Sözleşmesi’ne göre tehlikeli madde kapsamına girip girmediğini, giriyorsa hangi BM numarasının geçerli olduğunu belirlediniz mi? 
 • Karışımlarda BM numarasının değişebildiğini biliyor musunuz? 
 • Paketlemelerinizi nasıl yapmalı ve nasıl işaretlemelisiniz? 
 • Paketleme konusunda muafiyetlerden yararlanma hakkınız var mı? 
 • Operasyonel süreciniz ve iş yaptırdığınız firmaların eksikliklerinden de sorumlu olduğunuzun farkında mısınız?..

Resim Galeri