• " Değerlerimizi önemsiyoruz..Önem Taşıyoruz... "

TMFB Faaliyet Belgesi

TMFB Faaliyet Belgesi

11/06/2019 tarih ve 44011 sayılı “Tehlikeli  Madde  Faaliyet  Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usu ve Esaslar Hakkında Yönerge” nin; Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu başlıklı 5 inci maddenin 1 inci ve 2 inci fıkrası gereğince Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorunluluğu yasal bir mecburiyettir:

  • Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddeleri; taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler TMFB almak zorundadır.”

  • Aynı ticari unvan altında faaliyet gösteren Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmamış ve tescil edilmemiş merkez adreslerinin haricindeki şube, temsilcilik, bayi, fabrika, imalathane, irtibat bürosu, şantiye, maden ocağı veya atölye ve benzeri işletmeler adreslerinin bulunduğu Bölge Müdürlüklerinden her bir yer için ayrı ayrı TMFB almak zorundadır.”

Bu çerçevede kurumunuzun Yasal bir zorunluluk olan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almasında, Yenilemesinde, Tehlikeli Madde Faaliyet değişikliğinde ve Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Muafiyeti Hizmetinde size yön gösteriyor, bilgilendiriyor, rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

 

Resim Galeri