• " Değerlerimizi önemsiyoruz..Önem Taşıyoruz... "

Patlamadan Korunma Dökümanı

Patlamadan Korunma Dökümanı

Bizden Patlamadan Korunma Dokümanı Hizmeti Alabilirsiniz

Patlamadan Korunma Dokümanı Nedir?

Gelişen teknoloji ile birlikte tüketicilere sunulan mal ve hizmetler olabildiğince genişlemiş, insanlar daha konforlu bir yaşam sürdürebilme imkânına kavuşmuştur. Ancak üretim proseslerinde kullanılan birtakım maddeler belirli koşullar ve standartlar çerçevesinde uygulanmadığında beklenen fayda yerine insan, hayvan ve çevre sağlığı için tehlike oluşturabilmektedir. Özellikle kullanılan kimyasal gibi tehlikeli maddelerin reaksiyonları sonucu dikkatsizlik ve bilinçsizlik nedeniyle meydana gelen büyük iş kazaları ya da patlamalar sanayi üretiminin önemli risk faktörleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle sanayileşme sürecinden geçen birçok ülkenin oluşturduğu standartlar ve bunlarla uyumlaştırılmış ulusal mevzuat çerçevesinde patlama riskleri analiz edilerek tesislerin patlamadan nasıl korunabileceklerini içeren yöntemler bir bütün halinde ele alınmaktadır. Patlamadan Korunma Dokümanı olarak adlandırılan bu tür çalışmalarda;

 • Tesisin yapısı, kullanılan madde ve proseslerin analizi,

 • Patlayıcı ortam, yanma ve tutuşma kaynaklarının kullanılan kimyasal maddelerin niteliğine göre değerlendirilmesi,

 • Üretimde kullanılan madde türüne göre yanma, parlama, tutuşma ya da patlama noktalarının belirlenmesi için uygun ölçülerin gösterilmesi,

 • Patlayıcı ortam meydana gelebilme olasılığı ve bu olasılığın kalıcılık süresinin tespit ve analizi,

 • Ölçüm cihazlarının uygun kalibrasyon seviyelerinin belirtilmesi,

 • Buhar basıncı gibi faktörlerin olası tehlike ve risklere etkisi,

 • Hava ile temas durumundaki olası reaksiyonlara yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi,

 • Statik elektriğin patlama tehlike ve riski üzerindeki etkisi,

 • Havalandırma yöntem ve durumlarının sınıflandırılması,

 • Bunlara göre olası patlama türlerinin tesise göre belirlenmesi, (Kaynayan Sıvı – Genleşen Buhar Bulutu Patlaması, Toz Patlaması, Sınırlandırılamayan Buhar Bulutu Patlaması gibi)

 • Tesis içinde lokal olarak patlama riski yüksek olan yerlerin belirlenmesi ve haritalandırılması,

 • Tesisin proses ve organizasyon şeması dikkate alınarak yapılması gerekenler, kullanılması gereken uygun gereçler, kontrol listeleri ve zararın azaltılmasına yönelik tavsiyeler ve yöntemler, kullanılacak malzeme, koruyucu ve kollayıcı önlemler, uygun levhalandırma, her düzeyde personel farkındalığı ile uyulacak kurallar,

Yer almaktadır.

Kutlu TMDK olarak, Patlamadan Korunma Dokümanlarımız saha deneyimi olan uzman Kimya Mühendisi personelimiz tarafından Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı gözüyle;

 • TSE EN 60079 standartları serisine uygun hesaplamalar,

 • Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik,

 • Muhtelif Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik,

 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,

Gereklerine uygun olarak hazırlanmaktadır.